Greenfashionqueen
Image default
Zakelijke dienstverlening

outplacement en spoor 2 re-integratie

Maak kennis met Outplacementbureau Werkcontact

Het Brabantse outplacementbureau Werkcontact werkt vanuit de filosofie, dat voor iedereen plaats is op de arbeidsmarkt. Werkcontact richt zich naast outplacementkandidaten ook op de groep werkzoekenden, die op dit moment nog een te grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Outplacementbureau Werkcontact helpt die afstand te overbruggen door middel van een individueel re-integratietraject. Werkzoekenden krijgen hierbij de kans om werkervaring op te doen in een branche of sector die hen aanspreekt. De ervaring heeft ons geleerd dat werkervaringsplaatsen een goed middel zijn om de doelgroep te bereiken en te begeleiden naar een duurzame arbeidsplaats.

Als u een uitkering ontvangt van UWV, kunt u een Individueel Reïntegratiebudget aanvragen om zelf uw reïntegratie te regelen. Dat kan als u de regie wilt voeren over uw reïntegratie. Met een dergelijk budget kiest u zelf uw reïntegratiebedrijf en stelt daarmee samen een plaatsingsplan op. De reïntegratiecoach van UWV kan de mogelijkheden met u bespreken.

Reļntegratie is deskundige ondersteuning bij het vinden van werk voor een cliėnt die een WW of WAO uitkering heeft. Ieder verhaal van een cliėnt is bijzonder en vraagt om een aanpak op maat. Daarbij zijn wij realistisch en praktisch ingesteld.

Onze werkwijze is altijd intensief. Wekelijkse gesprekken met één persoonlijke begeleider. De voortgangsbewaking van gemaakte afspraken met de cliėnt houdt de motivatie en inzet van de cliėnt en onszelf hoog.

In het plaatsingsplan staat helder verwoord welke acties wij nemen voor cliėnt. Wij hebben ervaring met het werken met spoor 2 re-integratietrajecten de eisen die UWV daarbij stelt aan re-integratie bureaus. En dat is van belang want UWV controleert steeds strenger op een juiste uitvoering van spoor 2 trajecten. Wanneer er een re-integratiekans is gemist door de werkgever wordt deze al snel gestraft met een loonsanctie. En dat kan in de papieren lopen omdat er soms wel een heel jaarsalaris moet worden doorbetaald.

 

 

https://www.spoor2reintegratiespecialist.nl