Greenfashionqueen
Image default
Computers / Internet / Web Design and Development

Oefenen voor BHV

Op een werkplek horen bepaalde veiligheidsmaatregelen te worden getroffen. Een van die maatregelen is dat er altijd iemand aanwezig hoort te zijn, die eerste hulp kan verlenen. In bedrijfstermen heet dat een BHV-er, wat staat voor bedrijfshulpverlener. Er worden natuurlijk ook bepaalde eisen gesteld aan zo’n BHV-er.

Zo moet je vooral ook kijken naar de grootte van je bedrijf. Wanneer jouw bedrijf veel vierkante meters beslaat, kun je natuurlijk niet af met een BHV-er. Echter, wanneer je bijvoorbeeld in een klein kantoor werk, volstaat het vaak ook om bijvoorbeeld alleen de directeur BHV-er te laten zien en te zorgen voor een reserve. Het is ook altijd het handigst als (indien van toepassing) medewerkers van de binnendienst BHV verantwoordelijkheden op zich nemen. Ook is het belangrijk dat de BHV-er zelf ook gemotiveerd is. Daarom is het ook altijd goed om mensen te vragen zich vrijwillig op te geven voor dergelijke verantwoordelijkheden, zodat je ook zeker kunt zijn dat men ook die verantwoordelijkheden aan wil gaan en ook serieus zal nemen.

Om te zorgen dat de kennis van je BHV-er goed op hoogte blijft, zijn er diverse middelen zoals bijvoorbeeld een bhv trainingsset om hiervoor te zorgen. Er zijn bepaalde standaarddingen die een BHV-er altijd moet kunnen, zoals het uitmaken van een vuur met schuimblusser en/of blusdeken. Het ligt natuurlijk ook aan het soort brand dat uitbreekt welk middel je moet inzetten en het is de bedoeling dat de BHV-er dan ook zelf weet welk middel voor welk vuur het meest geschikt is om in te zetten. Deze trainingen dienen ook regelmatig herhaald te worden, zodat de kennis van de BHV-er altijd up tot date is en hij of zij ook altijd goed kan helpen wanneer zich een noodsituatie voordoet. Zo hou je samen je bedrijf zo veilig mogelijk, ook bij noodsituaties.

https://www.schoens-safety.nl